Ποιότητα

Για να ανταπεξέλθει η εταιρία στις απαιτήσεις των πελατών και στις δικές της φιλοδοξίες, δίνει μεγάλη έμφαση στον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Για τον λόγο αυτό, εφαρμόζει συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης της παραγωγής σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα BRC, IFS και GlobalG.A.P.

Για την μεταφόρτωση των πιστοποιητικών, κάντε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο που ακολουθεί.

globalg
GGN: 5205063000003