Η Σχότμαν Ερρίκος Ανώνυμη Αγροτική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία αναπτύσσει και χρησιμοποιεί μοναδικές λογιστικές λύσεις, εξοπλισμό και μηχανήματα έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην πίεση της αγοράς για αύξηση της ποσότητας και έλεγχο της ποιότητας.


Η Σχότμαν Ερρίκος Ανώνυμη Αγροτική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία διαθέτει ιδιωτικό στόλο από φορτηγά αυτοκίνητα.