Ανταγωνισμός

Ο ανταγωνισμός στην παραγωγή σπαραγγιών είναι έντονος όχι τόσο σε εθνικό, όσο σε διεθνές επίπεδο. Στην Ελλάδα υπάρχουν φυτεμένα περίπου 50000 στρέμματα, κυρίως στον νομό Έβρου, στην επαρχία Νέστου, στα δυτικά της Θεσσαλονίκης (νομός Πέλλας και Ημαθίας) και στο Αγρίνιο. Ολόκληρη η ποσότητα εξάγεται, αλλά δεν είναι αρκετή ώστε να καλύψει την ζήτηση, κυρίως τις πρώτες εβδομάδες της συγκομιδής.

Στην επαρχία Νέστου υπάρχουν περίπου 10 μικρά συσκευαστήρια, εκ των οποίων τα περισσότερα ανήκουν στις ομάδες που διακινούν τα αγροτικά προϊόντα για λογαριασμό των μελών τους. Επιχειρησιακές εμπειρίες και ικανότητες λείπουν πολλές, ακόμα και στις περιπτώσεις που η διακίνηση γίνεται από εμπόρους ιδιώτες. Τα συσκευαστήρια αυτά λειτουργούν ευκαιριακά και δεν δίνουν έμφαση στη σωστή λογισμική οργάνωση. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν τα κεφαλαία για απαραίτητες επενδύσεις.

Η επικέντρωση της εταιρίας Σχότμαν Ερρίκος ΑΑΕΒΕ στο εξαγωγικό εμπόριο, στη βιομηχανοποίηση και στη δημιουργία λογισμικών εφαρμογών, καθώς και η συνέπειά της και η ευελιξία της σε σχέση με τους συνεταιρισμούς, είναι τα στοιχεία που επιτρέπουν στην εταιρία να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τους τοπικούς ανταγωνιστές της.

Σε διεθνές επίπεδο ο ανταγωνισμός είναι πολύ πιο έντονος.