Η εταιρία ιδρύθηκε το 1998 και ήταν ο καρπός των προσπαθειών του ιδιοκτήτη της, Ερρίκου Σχότμαν, να οργανώσει την παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία σπαραγγιών.

Απο την ίδρυση της εταιρίας και με συνεχείς επενδύσεις, όλα τα συστήματα παραγωγής της επιχείρησης έχουν φτάσει σε υψηλά επίπεδα.

Η επιτυχία της στρατηγικής της εταιρίας είχε δύο αποτελέσματα. Από τη μια πλευρά εγγυάται την εξυπηρέτηση των πελατών της και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων κερδοφόρων σχέσεων. Από την άλλη πλευρά, και λόγω της επιτυχίας της, η επιχείρηση εξασφαλίζει σχετικά υψηλές αμοιβές στους παραγωγούς με τους οποίους έχει επίσης κτίσει μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης.

Αυτά τα δύο αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την υπευθυνότητα και δημιουργικότητα των εργαζομένων της εταιρίας αποτελούν τη βάση της επιχειρησιακής ανάπτυξης.