Ταχυδρομική διεύθυνση

 Χρυσοχώρι, Τ.Θ. 115, 642 00 Χρυσούπολη

 

Τηλεπικοινωνία

Τηλέφωνο συσκευαστηρίου: 2591 0 61185 

Κινητό διευθύνοντα σύμβουλου: 6932 324383

Φαξ:  2591 061186

E-mail: henk@schotman.gr 

Ιστοσελίδα: www.schotman.gr